1. حسن بیک محمدلو , حمید اختراعی طوسی , حل دقیق نیمه معکوس برای تغییر شکل الاستو پلاستیک تیر با مدل ماده ی توانی , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۲۵۹-۲۷۰
  2. حدیث ژرفی , حمید اختراعی طوسی , تاثیر دما و نحوه توزیع ذرات بر رفتار خزشی دیسک های دوار مدرج تابعی , مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز , دوره ( ۴۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۵۱-۵۹
  3. ایمان رحیمی بافرانی , حمید اختراعی طوسی , تحلیل فرکانسی تیر کامپوزیتی آلیاژ حافظه‌دار روی بستر الاستیک پاسترناک با استفاده از چهار نظریه مهندسی تیر , علوم و فناوری کامپوزیت , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۷۳-۸۴
  4. حامد باقریان , حمید اختراعی طوسی , تحلیل ‌نظری و تجربی پس‌کمانش حرارتی ستونها , علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۱, صفحه ۱۲۹-۴۰
  5. حدیث ژرفی , حمید اختراعی طوسی , تحلیل خزشی دیسک دوار ساخته شده از مواد مدرج تابعی با پروفیل غیریکنواخت , علوم و فناوری کامپوزیت , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۹-۳۶
  6. حمید اختراعی طوسی , آرمین دانشور , تاثیر راستای کشش بر الگوی چین خوردگی غشاء ارتوتروپ , مهندسی مکانیک شریف , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۷, صفحه ۱۲۷-۱۳۲
  7. آراد حاصلی راد , حمید اختراعی طوسی , تاثیر کیفیت اختلاط فازها بر خواص مواد مدرج تابعی , مهندسی مکانیک , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۲۵-۳۱
  8. مهدی رضائی فریمانی , حمید اختراعی طوسی , شبیه سازی اتمی و محیط پیوسته روی خاصیت کششی یک تک کریستال دارای سوراخ در ابعاد نانومتر , مهندسی مکانیک مجلسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۸, صفحه ۴۵-۵۰
  9. حمید اختراعی طوسی , محمدحسین کارگرنوین , شهریار فریبرز , تاثیر موقعیت خط اتصال دو ورق‎ بر میدانهای تنش اطراف ترک لبه‎ای , دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۱۱, صفحه ۲۰۷-۲۲۰